Reflekterande veckobrevsläsare!

”Fånga dagen!”
”Lev i nuet!”
Aktuella slagord som vi säger och skriver till varandra som en uppmuntran att ta vara på livet.
Att leva ”just nu” i stället för ”då” eller ”sedan”…
I veckan utspann sig ett samtal kring problematiken av att bli dement.
Det som existerar är just nuet, men eftersom dået inte finns blir inte nuet njutbart.
Utan en tidsaxel att luta sitt medvetande mot, blir nuet oroligt, osäkert och t o m hotfullt.
Wikipedia säger följande:
”Med hjälp av minnet har vi förmågan att lagra erfarenheter och göra det möjligt att känna igen och lära. Minnena blir en del av vår person och ger oss också en plats i tidsdimensionen. Med hjälp av minnet kan tänkandet ta itu med de problem som möter oss.”
Lite slarvigt har jag tänkt mig att minnet har mest med det förflutna att göra, inte så mycket med nuet och framtiden.
Men så inser jag att förmågan att leva i nuet beror av mitt mer eller mindre goda minne.
Minnesbanken hjälper mig att göra nuets uttag i den verklighet som jag möter.
Goda – likaväl som mindre goda – minnen behövs för att kunna orientera mig hyfsat i nuets okända terräng.
Ihågkomna erfarenheter – förhoppningsvis något bearbetade – hjälper mig att inte göra om samma misstag.
Att ha fått en ”minnesbeta” att tugga på (”beta” är ett gammalt ord för brödbit)…

Följande läsvärda tänkespråk fann jag i veckan på köksväggen hos en god vän:

”Lycka är att minnas gårdagen
drömma om morgondagen
och att leva idag.”

En minnesvärd vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se