Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag har smakat på ett ord i veckan – ”märkvärdig”.
”Vad han är märkvärdig” säger vi ibland.
”Vad han gör sig till” med andra ord…
Därigenom har ordet fått en negativ association.

Men bryter vi ner märkvärdig i ”värd” att ”märkas” så får ordet ett helt annat skimmer.
Tänk så mycket som är märkvärdigt, dvs som är värt att lägga märke till…
Tänk så många märkvärdiga människor som finns som är värda att märkas…
Psalm 8 i Psaltaren är en sång, tillägnad Skaparen, som fångar den mänskliga storheten:
”När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.”
Vad kan ”märkvärdighet” betyda?
Det kan vara att låta den lyskraft som finns i en människas personlighet få bli synlig..
Det kan vara att låta den livskraft som finns hos en människa få ta gestalt..
Det kan vara att Du och jag upptäcker det värde som vilar i oss…
Ett värde som är unikt och fyllt med egenheter…
Någon har sagt ”Tänk att vi kan vänta i dagar på att få se en sällsynt fågel, men vända bort blicken när vi möter en udda människa…?”

En märkvärdig vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan.se