Mellanrum Slottshagen

Fyra samtalskvällar kring livsnära frågor…
…som leds av pastor Lennarth Nilsson

Torsdag 19 jan     ”Allt är tomhet…”
Predikarens bok i gamla testamentet-en bok i tiden…

Torsdag 16 febr   ” Sorgligt men sant”
Vad gör det med oss när krisen drabbar…?

Torsdag 22 marsAtt göra bruk av livet…
Om att finna sitt esse…

Torsdag 19 april  ”Hur smakar min tro…?”
En kväll kring tro och andlighet…

Upplägg:
18.45 enkelt mingelfika
19.00 introduktion  och samtal
20.45 sinnesrosamling i kyrkan

Kärnpunkten/Slottshagskyrkan