Palmsöndagen
Johannes 12:12-16 , 15:1-17 samt Fil 2:5-11
Tema: Att vara framgångsrik eller fruktbärande

Adam var den förste som inte var nöjd med att vara den han var-han ville bli något mera-han blev lurad att försöka bli Gud…

Resten av vår historia är en kamp mellan att vilja bli något/någon annan eller att söka finna sig själv i relation till vår Skapare

Jesus lever ständigt i valet mellan att göra kortvarig succé eller att bära bestående frukt…

Redan frestelseberättelsen antyder detta, bevisa att du är Guds son genom att du …

Men Jesus behöver inte bevisa något – han vet att han är faderns son och älskad…

Men önskan om brödunder och tecken, önskan om konungsliga platser från lärjungarnas sida, allt detta fortsätter

Hela tiden fokus på att vara framgångsrik Messias

Synonym för Framgångsrik Lyckad Succéartad

Vem vill inte lyckas? Vem vill inte visa sig duktig…? Vem vill inte glänsa..?

Det är ju så vi oftast blir bekräftade, genom de yttre företeelserna…

Utseendet…prestationen…första priset…bli beundrad…högt uppsatt…

Den framgångsrike samlar för sig, succéen handlar om att bli något/någon, att bli lyckad, att lyckas

Och då riskerar andra människor att bli medel att uppnå detta mål genom…

”Det var en gång en åsna…”

Det handlar inte bara om att finna sin plats utan platsen med stort ”P”

Att missbruka livet och sin omgivning  i stället för ett rätt bruk av livet och med-människor

Men Jesus väljer ett annat spår

Han kom för att ge sitt liv- och för att ge liv

Synonym för Fruktbärande: Givande Verkningsfull

Här handlar det om en helt annan rörelse, inifrån och ut, en utgivande kraftfull rörelse, en livsprocess som är en gåva till sin omgivning, där ”jag”  får lov att vara medlet/verktyget.

Se joh 15 där Jesus är helheten – vinstocken – vi tillsammans utgör delarna, det finns en plats för oss alla

Det finns en livsprocess, som vi inte kan skynda på, växandet har sin tid

Växandet  sker genom att ta emot för att ge vidare

Frukt är överflöd av liv

OBS att frukten är till för de andra, och vi kan inte bestämma när människor vill plocka vår frukt,

ibland så plockas den för snabbt-ibland så ruttnar den

Skillnaden mellan att den framgångsrike och den fruktbärande är att den framgångsrike har ett mål som han vill/skall uppnå-ibland med vilka medel till hjälp som helst (han blir mera tagande än mot-tagande) med risk att bli styrande/manipulerande och genom det  missbruka andra

Den fruktbärande åter har inriktningen att vara mottagande av det som ges av luft/vatten/näring (ex trädet) = ”det är som det är” för att sedan bli utgivande och ”det blir som det blir”

Framgångens grund är prestationen/rädslan att inte nå fram och därmed når man heller aldrig målet

Fruktbärandet vilar i utvaldheten (Joh 15:16) och i förblivandet /beroendet vilket betyder att jag redan är bärare av det som jag är på väg till…

”De otåliga har alltid bråttom
de är fångna i framtiden, bundna i rädsla och tid
de otåliga strävar efter egenhändigt skapade mål
som inte leder någonstans
de tålmodiga har aldrig bråttom
de är fullkomligt närvarande i nuet omgiven av tidlös kärlek
de tålmodiga behöver inga andra mål än att vara hemma i Guds hjärta
de tålmodiga är tålmodiga därför att de vet att de redan är framme”

 

Kom ihåg vad Jesus sa om sina lärjungar att ”ni är världens ljus” innan ljuset hade gått upp för dem…

I Filipperbrevet är det en rörelse uppifrån och ned och nedifrån och upp

Jesus lämnar den framgångsrika platsen för att gå så djupt ned som han någonsin kan- att bli sann människa, den ”siste Adam” och ”den andra människan”

Han gjorde sig ödmjuk-det är annorlunda jämfört när vi ödmjukar oss, då intar vi vår plats, men när Jesus gör det så intar han  vår plats och lämnar sin…Han avstod från sin jämlikhet med Fadern och blev som en av oss Därför att Jesus ödmjukade sig och var lydig intill döden blev han fruktbärande genom att Fadern upphöjde honom

lennarth 1 april