Söndag 6 maj gemensamt med Rosengårdskyrkan:

”Bön och handling må bli ett”

11 Gudstjänst med nattvard i Slottshagskyrkan, Gospelkören sjunger
från St Clara Kyrka predikar
Barnkyrka, Kyrkkaffe

16 Samling i Rosengårdskyrkan med Carl-Erik Sahlberg, fika

Foto: Stanley Almqvist