Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag har börjat året med att bl a reflektera över några dikter som Bo Setterlind har skrivit.
Följande dikt ”Vid dagens slut” etsade sig fast:

”Du sade,
att du såg himlen i dag!
Minns du vilken färg?”

En minnesgod fortsättning på det nya året önskar pastor nilsson..

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se