Reflekterande veckobrevsläsare!

För 16:e året á rad har vi haft Skaparljus-helg tillsammans med Rosengårdskyrkan.
I år ett 15-tal utställare med en mängd olika alster.
Luften har vibrerat av lekfullhet och stolthet.
Så många lysande idéer…
Så mycket kreativitet det finns…
Så många begåvade människor runt omkring oss som vi i vår tur blir begåvade med…
Följande ord kommer för mig:

”Förminska inte livet till en plikt.
Förstora det till en gåva.”

En be-gåvad vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan
eller gå in på www.slottshagskyrkan.se