Johannes evangelium kapitel 12:20-33

”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv.”

Jesus är störande.

Just när det kommer ett fint upplägg för succé så förstör han det genom att föra fram det som ser ut som raka motsatsen-att dö.

Faderns stödjande röst från himmelen hörs högt tre gånger under Jesu jordeliv, vid dopet in i  Jesu tjänst, vid samtalet med Mose och Elia på härlighetens berg om hans lidande samt i denna text.

I samtliga fall handlar det om att släppa kontrollen och dö.

I dopet dör du och överlåter dig till den du döps till att tillhöra

I lidandet accepterar du att detta måste du gå igenom för att komma vidare

I döden släpper du kontrollen och låter någon annan ta över.

De första människorna försökte att förhärliga sig genom att ta en genväg genom att bestämma och kontrollera själva, men snubblade på sin egen skugg-bild.

Jesus avstår från sin himmelska härlighet och blir som ”en av oss”.

Fil 2:5 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Att ytterligare bli förhärligad innebär med nödvändighet att gå genom lidande och död för Jesus, att helt och hållet släppa taget.

Att leva kompromisslöst och ärligt.

Han ger ut sig själv varje dag…

Trots detta tunnas skarorna ut och till slut har han bara några rädda tafatta lärjungar vid sin sida. Och när Jesus korsfästes så är det våra skuggbilder som spikas upp med honom

Efter uppståndelsen säger han till sina lärjungar: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande.

Frågan vi behöver ställa oss är om vi tror det finns ett annat schema för oss?

Paradoxaliteten i livet handlar om att gå från liv till död och från död till liv.

Men vi har så svårt att släppa kontrollen

Inte bara när vi skall dö

Vi har svårt att släppa våra positioner som ger oss någon form av makt och inflytande.

Jag har en devis som jag längtar efter att få personifiera mer och mer:

”Intet att bevara, bevisa eller försvara…”

Jag har lång, lång väg kvar.

Det är många kontroller som behöver släppas i våra liv.

Vi har svårt att släppa den ekonomiska kontrollen, som ger oss en viss typ av garanti inför framtiden när Paulus beskriver vårt förhållande till ekonomin så läser vi följande  i

Fil 4:28 Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver.

Motsatsen är inte stjäla-spara utan stjäla-dela med sig, girigheten är roten till allt ont…

Men visst behöver vi en sparad slant… Absolut behöver vi det, men hur mycket behöver vi?

Det handlar om våra egna kassor, det handlar om våra gemensamma kassor.

När våra tillgångar möter bristen så uppstår en djup harmoni och samklang med den Herre som valde att inte ha något eget ägande.

Vi har svårt att släppa taget för att kunna öppna våra händer och ta emot, därför att det är så mycket vi har att hålla på med.

Kanske kan fasteperioden –de närmaste sju veckorna – var en hjälp på din personliga pilgrimsvandring…

1 Jag har plockat fram ett tidigare material som vi använt, utdrag ur Gerhard Hughes ”Vägen till Mognad” som en hjälp till att läsa bibeltexter som utmanar för reflektion och handlande.

2 Jag skulle vilja utmana mig och dig på att välja något vi frivilligt avstår från under denna period.. När det handlar om fasta tänker vi närmast på att avstå någon måltid, men det kan vara tidningsläsande, tv-tittande, Internetsurfande som inte har med vårt jobb att göra, sexuell avhållsamhet, sparande för att kunna ge vidare till dem som behöver etc

Att dö, att släppa taget, att överlämna, att överlåta, att avstå…

Vill du ta ett beslut och för Guds skull och din egen skull frivilligt avstå från något under  fastan som en påminnelse om detta förhållningssätt.

Gud välsigne dig!”

lennarth 130210