Reflekterande veckobrevsläsare!

Först när jag satte mig ned med dagens veckobrev, så upptäckte jag att jag skrivit fel datum på förra veckans brev.
Men det funkade tydligen ändå.
Kanske några av er blev förvirrade, men troligtvis så märkte flera ingenting.
Hade detta hänt tidigare i mitt liv, så hade jag vridit mina händer över mitt slarv och min ofullkomlighet.
Numera är jag ganska nöjd med att vara ofullkomlig.
Slippa drivas av perfektionismens förbannelse till självförebråelsernas avgrund och störta ned i misslyckandets kvicksand.
Det är ett mänskligt drag att vara ofullkomlig.
En del försöker att vara fullkomliga och blir därför ”ofullkomligt fullkomliga”.
Det blir bara komiskt, speciellt på avstånd.
Jag vill vara så mänsklig jag kan.
Jag trivs nämligen bäst med människor som erkänner sin mänsklighet.
”Fullkomligt ofullkomlig” är en ganska bra sammanfattning av mitt sinnestillstånd.

En tillräckligt ofullkomlig vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan