Text: Rom 13:8-10, Matt 5:38-48
Gör som Gud – bli medmänniska…

Lyckoprisgivningarnas ensamma tom rum
När alla hade skingrats gick var och en hem till sig för att fortsätta sitt eget planerande av sitt alldeles egna liv där bara de själva fick ta plats…
De tänkte nämligen så här…
3Lyckliga de materiellt rika,
dem tillhör denna världen
4Lyckliga de som alltid är glada,
de behöver ingen tröst
5Lyckliga de självsäkra,
de skall erövra och äga landet
6Lyckliga de som lyckats bli kända utan att bry sig om hur,
de är tillräckligt uppfyllda av sig själva
7Lyckliga de hårdhudade,
de behöver ingen barmhärtighet.
8Lyckliga de som komplicerar tillvaron, de är världens gudar.
9Lyckliga de som kan skapa konflikter, de skall kallas ”världsförbättrare”
10Lyckliga de som har en flexibel syn på rättfärdighet,
de tar sig fram i denna världen utan dåligt samvete..

Saligprisningarnas paradoxala mellan       rum

5 1När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.
2Han började undervisa dem och sade:
3”Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
4Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.
5Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.
6Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
7Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
8Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.
9Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.
10Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.

”Salig” stavas inte alltid ”l-y-c-k–l-i-g” Mt 5:2-10
Livet börjar inifrån… ”makarios”= gudomlig salighet i st f mänsklig lycka
Betyder ”inte underkastad ödet”, att lyfta sig över det som händer
”Konsten att älska tillräckligt är att älska för mycket”

Vår bibels utgångspunkt är att Gud står på offrets sida, inte maktens/förövarens!
1. Livets mål – att bli fullkomlig=nå fram=mogna
(i bergspredikan är det inte himlen som är målet utan personlighetens mognad) matt 5:48
2. Den splittrade personligheten är en av orsakerna till att människor inte når målet, matt 6, 7:1-6
3 De två grundreglerna för att uppnå målet:
matt 7.12 ”vi skall göra mot andra vad vi vill att de skall göra mot oss” och
matt 7:13 ”genom den trånga portens förlust och vinst”
4. Frukten är beviset på att rör oss mot målet Matt 7:15-23,

Här följer tre kreativa motståndshandlingar:
1 ”Vänd honom också den andra kinden”
Har missuppfattats som att lägga sig raklång och ge upp, fortsätta bli slagen som barn, hustru, slav etc…
Obs det står inte ”så låt honom slå på den andra också” utan” vänd den andra till”, Det är skillnad mellan utplånande och ”vända andra kinden till”
Obs det är inget knytnävsslag vi talar om, man slog med högra handens ovansida (den vänstra varför ”orena” sysslor) vanligt för att förödmjuka den underordnade. Inte ett slag för att skada utan för att sätta någon på plats, knytnävsslag var reserverade för jämlikar. Jesus ger ett tips hur man kan hävda sin mänskliga rättighet i ett hopplöst underläge. Om t ex slaven följer Jesu råd så hamnar slavägaren i ett besynnerligt läge, näsan kommer i vägen, vilket leder till att det enda som återstår är att slå ett knytnävsslag vilket leder till att det uppstår en jämlikhetssituation. Genom att vända den andra kinden till säger den underordnade: Jag är en människa precis som du, det kan du aldrig ta ifrån mig, du kan inte förminska eller förödmjuka mig.
Vilka konsekvenser får vi av denna ”korsmärkta” livsstil? Ett aktivt motstånd på ett högre plan, vi byter ”vapen” Att gå från att låta honom krossa ditt huvud till att försöka krossa hans hjärta, Vad händer? Du tar ifrån honom hans offensiva ställning får den moraliska ledningen över situationen, tvingar honom ut på ett område som är obekant. utmanar respekterandet/vördandet för personligheten

2 ”ge honom också din mantel…”

vilket vi ofta förstått som att bli helt utblottad…
Under Jesu tid var det vanligt att fattigt folk blev slavar under sina skulder till de rika. Det var inte vanligt att mark såldes och köptes, den gick i arv. Genom att låna ut pengar till till fattiga bönder till extremt hög ränta (25%-250%) sattes bönderna i skuld och tvingades därigenom sälja men också tvingas lämna ifrån sig klädesplagg för att betala sin skuld.
Som ett motdrag säger Jesus ”Klä av dig naken” Nakenhet var tabu i den judiska kulturen-men det intressanta var att skammen föll inte på den nakne utan på den som såg den nakne!
Föreställ dig de skratt som de här Jesus orden framkallade…där står fordringsägaren knallröd i ansiktet med ytterkläder i ena handen och underkläderna i den andra…
Fordringsägaren ställs i en förödmjukande situation, vilket skulle kunna ge honom en chans att se konsekvensen för sitt handlande, en möjlighet att ångra sig och börja leva på ett nytt sätt…
Om du tvingas ge din livklädnad…men ger du din mantel har du moralisk överlägsenhet

3 ”så gå då två mil med honom…”
Romerska soldater hade enligt imperiets lagar rätt att kräva tjänster från den judiska befolkningen, bl a att bära soldaterna tunga packning. Dock inte längre än e romersk mil, dvs cirka 1500 meter. Den soldat som tvingade någon att bära längre sträcka bröt mot lagen och riskerade att bli bestraffad.
Också här visar Jesus hur den som är i underläge kan ta initiativet och vända på situationen. Genom att glatt traska vidare med packningen ställer juden den romerske ockupanten i en helt ny situation. Frågan Varför gör han på detta viset? samt rädslan att bli bestraffad fyller soldaten, som kommer springande efter och vädjar ”Åh, kom igen, ge mig min packning tillbaka.”
Om ngn tvingar dig att gå en mil.är du hans slav, under den andra milen är ni ”likställda”
Och skulle de fortsätta tillsammans den andra milen, så finns det en helt annan förutsättning för ett annorlunda samtal.
Jesus beskriver en tredje väg utöver de två vanliga att reagera på förtryck, underkastelse och våldsamt motstånd, djärv konfrontation! Kombinerat med ömhet för var och en i förhoppning om en förändring-inte hämnd…
Låt inte andras bestämma hur du skall handla, låt ditt eget innersta avgöra…

”Kärlek” stavas ”risk”-du kan alltid riskera att bli utnyttjad…
men du har din integritet=gränser

”Kärlek” stavas också ”chans” 1 Kor 13
Matt 5.43-47 Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss, vi bevisar vår kärlek genom att ge våra liv för andra… Hur gör vi det?
Matt 5:48 ”Var fullkomlig” (”telois”= att nå fram) I Lukas texten står det ”var barmhärtig…”Tänk om det är samma sak, att när vi är barmhärtiga, det är då vi når fram till varandra och blir ”fullkomliga…”
Matt 5:38-48 Det handlar om det där ”extra” det som ingen kan förvänta sig eller begära av dig och mig – utom möjligen Honom som levde och dog och uppstod för oss…

Vilken förmån att få vara med-människa och plocka fram med-människan

”Om det inte är min uppgift
att vara medmänniska-
vems uppgift är det då…?
lennarth 130825