Monica Salomonsson och de andra som träffas i Stickcafét efterlyser lakan. Dessa lakan kommer att rivas till förband som skickas till Afrika.

Kontakta Monica eller expeditionen (042-132638) om du har lakan på lager.

Och varmt välkommen till Stickcafét som träffas följande tisdagar mellan kl 14-16 i Slottshagskyrkans café, Kärnpunkten:

28 jan
11 febr
25 febr
11 mars
25 mars
8 april