Kära veckobrevläsare!

Det är tacksägelsedagen idag enligt kyrkoårets rytm.
Otacksamheten behöver vi inte odla…
Men tacksamheten behöver vi öva oss i…
Tacksamheten som hjälper oss att njuta mera av det goda i livet.
Självkänslan som förbättras hos den som uttrycker tacksamhet.
Tacksamheten som ett motgift mot stress och traumatiska upplevelser.
Som främjar ett moraliskt levnadssätt, eftersom tacksamma personer oftare hjälper andra människor.
Tacksamheten som ett motmedel mot negativa jämförelser med andra.
Kort beskrivet är tacksamheten rena hälsomedlet för oss!
Mindfulness/medveten närvaro rakt upp och ner, inifrån och ut!
Och det fina är att vi väljer tacksamhet när vi styr våra tankar i tacksägelsens fåra!
Några tips som kan hjälpa oss att att fördjupa tacksamheten:
*För en tacksamhetsdagbok…
*Identifiera en sak per dag som vi normalt tar för given och upptäcka möjligheten att bli tacksam…
*Ta tid att begrunda företeelser och personer som vi är tacksamma för och reflektera över på vilket sätt de berikat våra liv…
*Uttryck tacksamhet till vår omgivning direkt genom att skriva brev, ringa, sms:a eller träffa dem personligt…
I den kristna traditionen har bön med tacksägelse varit en naturlig del av tillvaron.
Ateisternas dilemma skriver K G Chesterton är när de känner tacksamhet och inte vet vem de skall tacka…
Genom tacksamheten skapas broar av relation…
Kom ihåg att kan du vara tacksam för litet, så får du mycket att vara tacksam för…

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se när du vill.