Reflekterande veckobrevläsare!
Den kinesiske filosofen Konfucius lär ha sagt:
”Hellre tända ett ljus än förbanna mörkret”.
Så här i adventstid låter jag Bo Setterlind fortsätta på temat med dikten “Tänd ljus!”
”Låt intet mörker hindra dig
att söka Ljuset!
Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.
Vill du, att ljus ska leva
tänd då hos andra
samma längtan.
Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker
Tänd rättens ljus
i korruptionens mörker
Tänd Trons ljus
i förnekelsens mörker,
Tänd Hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
Tänd Kärlekens ljus
i dödens mörker.
Tänd ljus!”
Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.