Reflekterande veckobrevläsare!

Dags att detoxa själen” stod det i ett utskick från ett förlag.
Jag var tvungen att slå upp ordet.
”Detox betyder avgiftning…genom att kroppen renas får den en nystart som påverkar en mängd funktioner i kroppen på ett positivt sätt! Detox är en typ av fasta men skillnaden är att du intar mer energi genom födan vid en detox än vid en ren fasta, därtill intar du mera näringsämnen.” Wikipedia
Uppmaningen handlar alltså om att avgifta mitt inre för att få ett friskt mellanrum, som i sin tur kan fyllas med god själslig/andlig näring som stimulerar mig!
Följande frågor behöver jag i så fall ställa till mig själv:

  • Vad bör jag avstå ifrån som vill förgifta mig?
  • Vad är det jag kan tillföra som ger mig god energi?

Och mina svar blir:

  • detoxSläppa tankar och känslor som inte är konstruktiva genom att be sinnesrobönen
  • Odla tystnad sammankopplad med pilgrimsvandring som friskar upp tankar och känslor…
  • Ta mig tid att odla gemenskapen med människor som jag vågar vara sårbar med…
  • Läsa artiklar och böcker som kryper under ytan på ett reflekterande sätt…
  • Skriva och rita och måla för själva lekens och nyfikenhetens skull…

Hur vill du detoxa…?

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill