Reflekterande veckobrevläsare!

Idag lånar jag några tänkvärdheter av Alf Henrikson:

Monolog för envar

Hade jag fått vad jag aldrig fick
så hade det gått som det aldrig gick.
Hade jag mött den jag aldrig mötte
och hade jag skött vad jag aldrig skötte
och hade jag känt vad jag aldrig kände
hade åtskilligt hänt som nu aldrig hände.
Ja, hade jag gått dit jag aldrig går
så hade jag stått där jag inte står.

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.