Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan 23 oktober kl 11. I gudstjänsten medverkar Tomas Wennerhult predikan, Magnus Franzén mötesledare, Monica Pettersson & Erik Wing svarar för musik och sång. Barnkyrkan/söndagsskolan samlas samtidigt i Kärnpunkten en trappa ner. Som vanligt serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Efter kyrkkaffet samlas vi till församlingsmöte.