Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 4 februari kl 11.

Temat är Tro och Gemenskap och texterna är hämtade från Markus 11:12-25. I samband med gudstjänsten firar vi också nattvard tillsammans. Fredrik Södertun predikar, Karin och Michael Ljungberg är mötesledare och Helena Andersson, Cecilia Andersson, Erik Ving samt Mina Fred medverkar med musik.

Gudstjänsten sänds i Helsingborgs Närradio på 99,2 MHz.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också som vanligt. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkomna!