På söndag 3 juni kl 11 är det gudstjänst med alla åldrar. Välkommen till en härlig gudstjänst med många inslag; dans, drama, barnkör, m.m. Temat för gudstjänsten kretsar kring frihet. Fredrik Södertun predikar.

Efteråt serveras kyrkkaffe. Välkommen!