Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 12 maj kl 11.

På söndag är det fjärde söndagen i påsktid och temat är ”Vägen till Livet”.

Texten är hämtad från Johannes 14:1-14 och innehåller de kända orden från Jesus: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet”

I gudstjänsten medverkar Tomas Wennerhult med predikan, Lina Salomonsson leder och Monica Pettersson sjunger och spelar.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe. Dessutom är det församlingsmöte med fastighetsstiftelsens årsmöte efter kyrkkaffet.

Välkommen!