Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 11 augusti kl 10.

På söndag är det den åttonde söndagen i trefaldighetstid, temat för kyrkoåret är Andlig klarsyn.

I gudstjänsten medverkar Peringe Pihlström med predikan, TottoRenstig leder och Hanna Forsberg står för sång och musik.

Efter gudsjänsten serveras kyrkkaffe. Välkommen!