Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 17 november kl 11.

På söndag är det söndag före domsöndag och temat är vaksamhet och väntan.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun med predikan, Lars Thunberg och Beatrice Sandell svarar för sång och musik.

Fredrik kommer att predika utifrån söndagens tema och utgå från både Luk 12:35-40 och 2 Kor 13:5-9. Det kommer att handla om att tro på att Jesus handlar i dit liv.

I gudsjänsten kommer det också att vara medlemsintagning.

Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också. Och efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen!