Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 19 januari kl 11. Det är andra söndagen efter trettondagen och temat är Livets källa.

Daniel Svensson som är präst i EFS-Helsingborg kommer och gästar oss och predikar. (Fredrik är i EFS-kyrkan och predikar där.) I gudstjänsten medverkar även Totto Renstig som mötesledare, Lars Thunberg och Beatrice Sandell leder oss i sång och musik.

Barnkyrkan samlas också samtidigt som gudstjänsten.

Efter gudstjänsten serveras kyrklunch.

Välkommen!