Med tanke på de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten gällande Skåne så kommer gudstjänsterna tillsvidare endast sändas digitalt. Även vår körverksamhet, babyrytmik och musiklek är tillsvidare inställd.

Barnkören och vår bandverksamhet för barn fortsätter som vanligt, men vi uppmanar till extra försiktighet och att följa de allmänna råden om handtvätt och att hålla sig hemma vid om man har symtom.

Vi ber om kraft och mod att hålla ut och om att Pandemin en dag ska vara över.

För frågor kontakta
Pastor Fredrik Södertun 0733-389856
Elisabeth Falk 0708-386869