Till alla medlemmar i församlingen:
Det digitala församlingsmötet öppnar direkt efter gudstjänstens slut och vi kan då ha gemensamt ”kyrkkaffe”.
Vi kommer att avhandla ombyggnad av lokaler samt hur samarbetet med Rosengårdskyrkan fortsätter.

Det känns angeläget att få stöttning av er för det arbete som är på gång i församlingen.

Välkommen med!

Hälsningar
Styrelsen