Vi hälsar Lena Klasson välkommen som ny sjukhuspastor på Helsingborgs Lasarett.

Nedan en följer en presentation av Lena och sjukhuskyrkan.

Hej!
Sedan 1/3-21 finns jag som sjukhuspastor på Helsingborgs lasarett på en 60% tjänst. Sjukhuspastorskommittén som er församling är en del av står bakom min anställning.

Ursprungligen är jag smålänning från Värnamotrakten. Född 1963. Började mitt yrkesverksamma liv som revisor men livet tog en annan vändning i 25 års åldern. Jag ordinerades som pastor i Svenska Alliansmissionen 1993. Under min längsta tjänst (12 år) i Åsarp utanför Falköping i Västergötland fanns jag i ett dubbelanslutet sammanhang Alliansmissionen och Pingströrelsen. De sista fyra åren har jag arbetat i Sjukhuskyrkan på SUS Malmö. Ett arbete som jag trivts med och nu får fortsätta med fast här hos er. Min man och jag är bosatta i Barsebäck.

Ni vet säkert redan en del om sjukhuskyrkan. Men här kommer lite kort info…
Sjukhuskyrkans arbete riktar sig mot tre målgrupper; patienter, anhöriga och personal. I Helsingborg är vi fyra anställda; två präster och en diakon anställda via Svenska kyrkan och jag, sjukhuspastor via Frikyrkorna. Vi har våra kontorsrum/samtalsrum på Bergendalsgata 4 (Bergendals villa).

Sjukhuskyrkan kan nås 08-20 alla dagar ( sommaren 08-16 vardagar). Övrig tid stöttar Svenska Kyrkans församlingsherdar upp. Vi anställda har delat upp sjukhusets avdelningar mellan oss och arbetar aktivt gentemot dessa. Att ”gå på avdelningar” genererar samtalskontakter och kompletterar jour och beredskapsarbetet. Varje vardag turas vi om att ansvara för en kort andakt i sjukhusets ”Stilla rum”. Visningar av avlidna, sorgegrupper, reflektionsgrupper, föreläsningar och retreater är också sånt som sjukhuskyrkan håller i…

Pandemin har självklart en påverkan på vårt arbete just nu även om vi inte omfattas av besöksförbudet. Personalstöd har blivit en viktig uppgift och det känns som sjukhuset räknar med oss som en resurs. Pandemin påverkar ju också mina möjligheter att hälsa på er i församlingarna. Men när ni åter får samlas kommer jag gärna på församlingsbesök.

Lena Klasson
Sjukhuspastor, Helsingborgs Lasarett

Du kan nå mig onsdag till fredag (dagtid) på tel. 042-4061294, eller via maillena.klasson@skane.se
Via sjukhusets växel 042-4061000 nås sjukhuskyrkans jour/beredskap alla dagar 08-20 (juni-aug endast 08-16 vardagar).