Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 26 september kl 11.

Det är den 17:e söndagen efter trefaldighet och temat är ”rik inför Gud”.

Medverkande är bl a Fredrik Södertun, Elisabeth Falk, Hanna Forsberg, Joyful och Royal Gospel Choir.

Fredrik kommer att predika över texten från Matteusevangeliet 6:19–24, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen kring kyrkkaffet.

Välkommen!