Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 8 maj kl 11.

På söndag är det fjärde söndagen i påsktid och temat är vägen till livet.

I gudstjänsten medverkar Catarina Palmkvist, Tomas Wennerhult, Lars Thunberg & Lena Carlsvärd.

Efter gudstjänsten och kyrkkaffet är det församlingsmöte med årsmöte för Fastighetsstiftelsen.

Välkommen med!