Hej vänner i Rosengårdskyrkan och Slottshagskyrkan, Equmeniakyrkan för Helsingborg.

Vi tror att klimatkrisen angår dig personligen och våra församlingar?

Vi fortsätter våra samtal om en ”Grönare kyrka” på torsdagen 19 maj kl 19.00.

Vi träffas fysiskt i Rosengårdskyrkan.

Vi börjar kvällen med samtal om boken Klimatpsykologi s 241 till s 255. Kapitlet handlar om
att ta hand om sig själv i klimatkrisen. Det kanske allra viktigaste av allt. Du kan låna den på
biblioteket eller beställa den på nätet och du kan delta utan att ha läs bokens sidor.

Vi ägnar sista timmen åt hur vi kan gå vidare med våra studier och arbetet för klimatet.
Några korta utvärderingsfrågor:

a) Vad har varit bra/mindre bra med litteraturen?
b) Har de lett till någon förändring hos dig/oss?
c) Vad vill du uppnå med din medverkan?
d) Tips på fortsättning till hösten?
e) Hur når vi ut till fler med våra bokcirklar/studier?
f) Finns det något mer vi kan göra tillsammans?

Om du är intresserade av Helsingborgarnas Klimatavtal kan du gå in på deras hemsida
https://klimatavtalet.se/

Väl mött

Pehr Ågårdh Lars Dalesjö