Välkommen till årets sista församlingsmöte den 20 november (efter gudstjänsten).

Vi kommer att lägga förslag på tjänstefördelning under 2023 och så kommer Fastighetsstiftelsen berätta hur Lennarts arbetsuppgifter ska fördelas. Dessutom blir det visions-snack och förberedelser inför Kyrkokonferensen.