Välkommen till årets första församlingsmöte den 15 januari (efter gudstjänsten).