Församlingsmöte – 19/5 efter gudstjänsten i Slottshagskyrkan (ungefär kl 12)