Predikan av Lars Dalesjö från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 15 oktober 2017.