Predikan av Rolf Hamark från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 17 februari 2019.