Predikan av Fredrik Södertun från gudstjänsten i Slottshagskyrkan pingstdagen 20 maj 2018.