Predikan av Lars Dalesjö från gudstjänsten i Slottshagskyrkan 3 mars 2019.