Karin och Michael Ljungberg leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar, Lennart Björk spelar och Bea Sandell & Hanna Forsberg sjunger.

Nattvard.