Veckobrev 080831 – När släkt blir vänner…

Kära veckobrevsläsare. Vi hade kusinträff på min pappas sida i helgen. 13 av 18 kusiner med sina familjer möttes till en tillbakablickande och uppgraderande dag. Det var 12 år sedan senast vi möttes i ett liknande sammanhang. Helt plötsligt inser jag hur jag hör...
Gudstjänst 31 augusti

Gudstjänst 31 augusti

Nu på söndag 31 augusti är du välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan kl. 10 där Bertil Casselbrant predikar. Som vanligt serveras kyrkkaffe efteråt. Välkommen!

Veckobrev 080824 – "likväl…"

Kära veckobrevsläsare. Jag satt och pratade med vår Gospelkörsledare. Hon påminde mig om att jag för några år sedan hade föreslagit  att kören skulle heta ”Habackuk singers” eftersom hon hade i dagarna sett att en kör just hade det namnet. Anledningen  till mitt...

Beroende av varandra – Söndagstankar 080817

Beroende av varandra Rom 12:16-21, Matt 7:12 ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger” Medmänniska är dagens tema. Motsatsen är ”mot -människor” som ställer motfrågan ”Skall jag ta hand...