Söndagstankar 100214 – Hängiven andlighet

”Att leva ut sin tro”. Rom 12:9-21 Den tredje faktorn i naturlig församlingsutveckling är hängiven andlighet – kanske den svåraste faktorn att bedöma. Alla har vi våra bilder av andlighet…Vad ser du för bild framför dig? Vad säger du om följande påståenden: Jag tycker...

Söndagstankar 100131 – ”Gåvobaserad verksamhet”

Det andra av de åtta kvalitativa särdragen hos växande församlingar i Naturlig Församlingsutvecklings program är ”gåvobaserad verksamhet”. Eller uttryckt med andra ord: ”Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt uppgift”. Då blir det ”rätt bra”. Jfr...