Veckobrev 140202 – ”I need some-body, Help …”

Veckobrev 140202 – ”I need some-body, Help …”

Reflekterande veckobrevsläsare! Så går vi in i en ny månad och nästa kliv i tolvstegen: ”Vi kom till tro på att en kraft starkare än vår egen kunde återge oss vårt förstånd”. Jag är ensambarn, smålänning och envis. Kanske inte underligt att min fru tycker att jag ber...

Veckobrev 110821 – ”Att lita till tilliten"

Reflekterande veckobrevsläsare! ”Så mycket vi måste kunna lita på för att kunna leva vår dagliga dag utan att sjunka genom jorden!” En rad ur Tomas Tranströmers dikt ”Schubertiana” som nu och då återkommer till mig. Det finns så mycket att oroa sig för, en oro kan...

Veckobrev 090927 – Besviken, men inte sviken

Eftertänksamme veckobrevsläsare Job – i gamla testamentet – har bl a varit min följeslagare i några gudstjänster i dag. Ett spännande drama som trots att det tillhör den äldsta i världslitteraturen ständigt är aktuell. Frågan som ställs är hur Job förhåller sig till...
Veckobrev 140202 – ”I need some-body, Help …”

Veckobrev 090906 – "Tillit"

Har varit med om ännu en retreat på anstalten, Helsingborg. Dygnet innehöll reflektioner, samtal och tystnad. Ett ord som ofta återkom var ”tiden”… Det destruktiva händer på ett ögonblick, det tar tid att bygga upp. Reflektion som kräver tystnad är också en...